Business Case Ontwikkeling


First & Partners ziet business case ontwikkeling breder dan alleen een analyse op functionaliteiten en kosten. De focus ligt ook op de daadwerkelijke toegevoegde waarde van een implementatie of project voor de hele onderneming. Belangrijk uitgangspunt in onze aanpak: bewaken en managen van de business case tijdens het project.

Bedrijven krijgen de laatste jaren steeds meer behoefte aan een brede en diepgaande analyse voor de aanschaf en implementatie van ERP-software of een ander informatiesysteem. De business case richt zich naast een analyse van de benodigde functionaliteiten en kosten veel meer op de beoogde voordelen. Wat gaat het opleveren? Deze vraag houdt een groot aantal executives bezig.


    Vragen die bedrijven beantwoordt willen zien over een investeringsbeslissing zijn:
  • Sluit de investering goed aan bij de bedrijfsvisie en strategie?
  • Wat is de invloed op andere bedrijfsonderdelen?
  • Kan de waarde of opbrengst vooraf worden vastgesteld?
  • Zijn er belastingtechnische voordelen voor een bepaalde systeeminrichting?
  • Kunnen acquisities snel en goed aan bestaande systemen worden toegevoegd?
  • Doet u een nieuwe implementatie of een upgrade?
  • Wat is de impact op maatwerk en daarmee op de kosten van het project?
  • Kunnen één of meerdere bedrijfsprocessen niet beter worden gecentraliseerd of uitbesteed?

Het maken van een business case vraagt dus een bredere blik. Daarnaast zien wij dat een klant behoefte heeft aan ‘business consultancy with the ability to execute’. Behalve ervaring met de implementatie en inzicht in de functionaliteiten van bijvoorbeeld softwarepakketten, is kennis van het bedrijfsproces en inzicht in de politieke en culturele aspecten van organisaties voor onze professionals erg belangrijk bij het ontwerpen van de business case en de uiteindelijke uitvoering van het project.

First & Partners biedt aan de hand van bovenstaande visie concrete diensten en methoden bij de ontwikkeling van business cases. Aan de hand van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, wijzen wij verbeterpunten aan. Hierbij kijken wij naar het totale kostenplaatje (TCO) voor de organisatie. Tijdens de uitvoering van het project bewaken en managen wij de business case nauwlettend.