Uitvoering van systeem implementatie en integratie projecten


First & Partners heeft veel ervaring met het uitvoeren van systeem implementaties en integraties. Onze projectmethodiek is een combinatie van PRINCE II en onze eigen werkwijze. Deze eigen werkwijze is ontstaan uit jarenlange ervaring met grootschalige systeem implementaties en veranderprogramma’s. Hierbij is een goede afstemming met de organisatie- en bedrijfsprocessen een belangrijke succesfactor.

First & Partners voert vanuit haar ervaring met project- en programmamanagement regie over de integratie van grootschalige systeem- en procesimplementaties. Hierbij combineren wij onze praktijkervaring in implementatie- en veranderprojecten met onze kennis van bedrijfsprocessen. De ervaring leert dat de implementatie van een nieuw systeem (techniek) vaak niet de moeilijkheid is. De uitdaging ligt in de aansluiting bij uw organisatie en de bedrijfsprocessen. Een goede aansluiting voorkomt hogere implementatiekosten.

Wij werken op basis van de PRINCE II-methode in combinatie met onze eigen werkwijze als resultaat van een jarenlange ervaring met implementatie- en veranderprojecten. Door de inzet van verschillende competenties zijn wij in staat om grote projecten effectief te managen en deze binnen de tijd en het budget op te leveren. First & Partners zorgt voor de juiste governance-structuur tijdens de uitvoering van een project.

Vanuit de volgende methode en fasering voeren wij onze projecten uit:Tijdens de implementatie van een nieuw systeem houden wij rekening met de volgende aandachtspunten:

  • Maak gebruik van een duidelijke en realistische business case als leidraad voor project(bij)sturing en kostenbeheersing (controle).
  • Zorg voor een gecombineerde besturing van andere, afhankelijke projecten (governance).
  • Voorkom het te veel vasthouden aan de huidige bedrijfsvoering. Veel implementaties zijn verandertrajecten met nieuwe bedrijfsdoelstellingen.
  • Zorg voor voldoende capaciteit vanuit uw organisatie bij de ondersteuning van projecten.
  • Zorg voor sterk (project)leiderschap en commitment vanuit de organisatie om de verandering door te voeren.
  • Meestal is het goed om gebruik te maken van implementatiesjablonen van de leverancier. Dit is een standaard blauwdruk op basis van best practices. Breng hierop alleen de noodzakelijke wijzigingen aan. In een tweede fase worden verbeteringen op basis van urgentie en potentieel geïmplementeerd.
  • Plan bijkomende werkzaamheden in zoals documentatie, rapportages, data conversie en het inrichten van support binnen de organisatie.