Visie


IT-projecten laten vaak onvoorspelbare resultaten zien. Projecten duren langer dan gepland, overschrijden het budget en halen de beoogde doelstellingen niet. Dit kan veroorzaakt worden door inadequaat business case management, een onduidelijke definitie van de toekomstige business en IT-architectuur of een slecht gemanaged implementatietraject. Deze oorzaken van mislukking laten zich vertalen in een aantal valkuilen.

Valkuilen
Vaak overschat men de opbrengsten van een project door een eenzijdige blik op het project. Daarnaast vergeet men gemakkelijk de niet-financiële baten binnen en buiten het IT-domein. Een ander aspect is dat de kosten vaak te laag worden ingeschat. Het hogere management ziet IT vaak als ‘cost center’ en niet als ‘value driver’.
Een andere valkuil is het volledig negeren of onvoldoende in kaart brengen van projectrisico’s. Belangrijke risico’s zijn bijvoorbeeld een onrealistisch korte doorlooptijd of slecht requirement management. Het onderkennen en managen van deze risico’s is afhankelijk van de ervaring en het beoordelingsvermogen van het management.
Business cases richten zich vaak puur op het project zelf en negeren de invloed op andere factoren. Denk hierbij aan operationele en contractkosten zodra het project is opgeleverd. Ook dit is belangrijk bij de investeringsbeslissing.

De business architectuur is een ander belangrijk punt. Allereerst moet de technische architectuur aansluiten bij de business architectuur. Wordt dit vergeten, dan neemt men gemakkelijk onjuiste beslissingen ten aanzien van de technische architectuur. Daarnaast is het voordeliger om gebruik te maken van een leverancier die standaard bouwblokken hanteert en waarin componenten bijgesteld kunnen worden naar de wensen van de klant. Tenslotte is goed projectmanagement vanuit zowel IT als business cruciaal voor de kans op succes. First & Partners ondersteunt deze visie.

Dankzij onze aanpak, kennis en competenties voorkomen wij al deze valkuilen en creëren zo een succesvol eindresultaat.